Kỹ thuật tích hợp videos trong bài giảng e-Learning

Cập nhật: 05/10/2017. Số lượt xem: 278

Với bài giảng e-Learning việc tích hợp videos mang lại một lợi thế rất lớn. Nó sẽ giúp cho bố cục bài giảng của bạn ngắn gọn và chính xác với những thiết kế. Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hai cách tích hợp videos vào bài giảng e-Learning.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

 

Xem danh sách các videos về e-Learning

Click vào ảnh trên để xem chi tiết...